Korpset

Torp Musikkorps

Torp Musikkorps teller i dag ca. 35 spillende medlemmer og 4 flotte drilljenter.

Noen av våre aktiviteter igjennom året er:

  • Konsert for korpsets venner
  • Vårkonsert
  • Fangene på fortet
  • Promenadekonsert
  • Obligatorisk spilling 1.e og 17.e mai
  • Høstkonsert
  • Adventskonsert
  • osv…..