Prolog til 100+1 års jubilèet

Prolog skrevet originalt til Torp musikkorps 60 års jubileum. Litt endret og tilpasset 75-årsjubileet. Fremført i Stockholm på 75-års jubileumsmiddag i juni 1995.Igjen litt endret til 90-års jubileet 4. nov 2010. Bjørn og Ottar Eliassen

For mange år tilbake – 100 + ett må det bli
Var det noen karer på -bruket- som startet opp litt sånn på si.
Det var ikke store klikken, men iver og glød var på topp
De levde for denne musikken og øvet og spilte non stopp.

John Kristiansen het den først formann, hans navn bør bli kjent
og Anders Vik i fra Fredrikstad – han ble korpsets dirigent.
Plassen var liten for musikk og tale
for de 17 som var med fra start – de holdt nemlig til på fabrikkens spiselokale,
men det stoppet opp, ganske snart. Da kjøpte Bangors «Nasaret» – ja «Fagen» het så den gang -.
Der ble det spilt og pratet – og kvelden kunne lett bli lang.

Økonomien var ikke den beste – man hadde ikke Bingo den gang
men ved forskjellige arrangementer fikk de en slant – «dann og vann».
Dog var gjelden heller ikke stor – i dag må vi vel nesten le –
jeg vet ikke hva dere tror – men i `35 var den kr. 123,-!

I samme år nådde korpset sin topp – ja rent musikalsk må du vite
da ble de fra Oslo kallet opp – nå skulle de få lønn for slite`
I spissen for regjering og 45 000 andre
skulle korpset vårt opp Karl Johan få vandre.
Arbeider- og Bondedemonstrasjon ble toget kalt,
Ja, historien sier det var folk overalt.
Massene hoiet og man stanset trafikken
det hjalp ikke da med et «pling» i fra trikken
For der – som leder av hele butikken – kom Torpe-musikken!

Men minnene fra toppen ble gode å ha
for snart kom krigens dystre tider
ingen greier vel å tenke musikk, når hele folket lider!
Nå var det allikevel en spire der inne
som ventet på grobunn for noe nytt de triste tanker skulle forsvinne
igjen skulle noen si; LYTT!!
For hørtes ikke der den kjære klangen
av blæseinstrumenter – båret frem av trauste karer – lette i gangen
jo – det var dem!

I 50 og 60-tallet skjedde det mye
Skjønt aldri noe stort som i 35.
Medlemmer har sluttet og det har kommet nye
som vanlig er når tiden svinner hen.
I 1970 skjedde dog noe – for musikken en stor verdi
det må absolutt sies at det var av det gode
at kvinner kunne komme – å bli!!
Nytt ble det også i – 73 da «fagforening» i navnet var passe`
sluttstrek for fabrikken, var hovedgrunn til det.

80-årene startet med 40 menn og kvinner
og korpset ønsket da å «flytte lista opp»
Fra turene til Hamar har vi mange fine minner
og poeng-messig i -87 nådde vi var topp.
Nå het det heller ikke formann – det skulle være leder
og røykerne ble henvist, til helt bestemte steder.

På slutten av nevnte 10-år gikk medlemstallet ned.
Kun 25 spilte og ingen likte det.
Men 70 år ble feiret med konsert, glommaswing og dans
og sjekker kom fra damegruppa – nærmest uten stans.
Selv etter jubileumstur til København var økonomien meget god,
og nye uniformer ble kjøpt i -92.

Om de siste årene er det mye å fortelle.
Faste oppdrag tas, men også utradisjonelle.
I jubileumsåret er det Rino Andreassen som regjerer
og Gisle Haus heter han som dirigerer.
Torsdagen er fortsatt den faste prøvedagen
Men Torpeskolen er nå møtested istedenfor «FAGEN».
I 100 + ett år har korpset nå bestått
la oss gi det vår fulle honnør
for hva det har gitt og hva vi har fått
av samhold, glede og humør!
La det bli Torp Musikkorps til ære
at markeringen blir av stil og kvalitet
for slik har korpset vært – og slik skal det være.
Så skål for korpset fra Torp – det fortjener vår takknemlighet!!

Ottar Eliassen fritt etter Bjørn Eliassen 31. oktober 2021